header webcamsex4d.nl

Nederlandse Webcam Sex in 4D

Scherpe HD webcam sex live te bewonderen via internet. Vergeet niet deze 4D site te bookmarken zodat je altijd snel weer met knappe vrouwen kunt chatten.

Iedereen is zich ervan bewust dat sex een fysieke ervaring is

Iedereen is zich ervan bewust dat sex een fysieke ervaring is. Wat we soms vergeten is dat we, zelfs op het hoogtepunt van de extatische ervaring, evenzeer in de verbeelding zijn ondergedompeld. We kunnen de diepere dimensies van sex niet herkennen tenzij we de poŽtica van dit lichaam dat tot ons spreekte door middel van ervaringen in onze overwegingen betrekken. Het lichaam is een erotisch landschap met afzonderlijke belangwekkende gebieden, waarvan sommige ieders belangstelling hebben, andere alleen die van bepaalde culturen of personen. Het is altijd moeilijk de symboliek of de beeldspraak van het lichaam te duiden, maar in het algemeen is het zo dat het lichaam en de verschillende delen van het lichaam bepaalde thema's in iemands psychologie weerspiegelen. Wat gaat er schuil in de aantrekkelijkheid van de borst van een man of de kuiten of dijen van een vrouw? Wat betekent het als we in de ban zijn van het achterwerk van een man of vrouw? Het lichaam van Aphrodite is helemaal bezield met betekenis en plezier, haar glimlach, de manier waarop ze haar handen neerlegt, de buiging van een been, de ronding van een borst. We mogen niet vergeten dat de beelden van Aphrodite iconen zijn, heilige voorstellingen van de godin, en niet slechts haar portretten, en daarom heeft elk subtiel element vergaande implicaties voor sex op persoonlijk niveau en voor het leven in de meest ruime betekenis. De welving van haar heup kan aantrekkelijk zijn, maar kan ook iets zeggen over welvingen in de natuur en cultuur als geheel. Haar verleidelijke glimlach doet ons misschien aan een vriend of vriendin denken, maar kan ook inzicht geven in de aantrekkingskracht van de natuur en van dingen. Haar gebaren zijn zo onberispelijk dat ze mudra's lijken te zijn, plechtige, sacrale tekenen die heilige waarheden symboliseren. Haar lichaam is archetype van het menselijk lichaam, maar ook van de wereld. Als het mogelijk is de hele wereld in een zandkorrel te zien, kunnen we een glimp opvangen van de betekenis van het leven in een wenkbrauw, een tepel, een penis, een vagina, in een rond achterwerk. Het is fascinerend om te kijken naar webcam sex vrouwen via internet, of vrouwen die zich door een drukke straat of park voortbewegen. We worden het nooit moe stil te staan bij de subtiele verschillen en voorstellingen van lichamen in reclame en in beroepsfotografie. Schilders krijgen er nooit genoeg van het lichaam op talrijke manieren en vanuit allerlei invalshoeken te tonen. Een van de eerste dingen die moeten gebeuren om lichaam en geest met elkaar te verzoenen, een noodzakelijke voorwaarde voor een verdiepende, zielvolle seksualiteit, is het opniew ontdekken van de kracht en de waarde van de erotiek van het lichaam. Het is wellicht nodig te beseffen dat de historische splitsing tussen lichaam en geest, tussen transcendentie en zinnelijkheid, en tussen deugd en begeerte een neurose is, een aantasting van de ziel. Om de ziel van sex te kunnen vinden moeten we haar losrukken uit het materialistische en mechanistische lichaam dat we met behulp van onze moderne filosofieŽn geschapen hebben, en het herenigen met het subtiele, fantasievolle, gemythologiseerde lichaam van de verbeelding. Het mysterie van Aphrodite wordt in een glimlach uitgedrukt, want ze weet dat het gelaat op een uiterst subtiele manier kan worden aangewend om een sfeer van sex op te roepen, een partner voor zich te winnen, en een minnaar te verleiden tot haar sensuele rituelen. Deze godin van de bekoorlijke glimlach is patrones van verleiding. Kijk goed naar beelden van Venus, en je zult zien dat er veel te ontdekken valt in haar glimlach en in de manier waarop ze, heel subtiel, haar hoofd schuin houdt.